Recreatiecommissie

Leden commissie

Marcel van den Heuvel (voorzitter tevens bestuurslid) 
Lex Rensen
Frederike Jansen
Rob van Aalten

 

Doelstelling 

Mensen, die anders niet met elkaar of tegen elkaar spelen, in de gelegenheid stellen om dit, op een door de recreatiecommissie georganiseerd tijdstip, te doen.
Door mensen op deze manier met elkaar in contact te brengen hopen we een extra stuk gezelligheid binnen onze vereniging te bewerkstelligen.

 

Taken

  • bevorderen en leiding geven aan het recreatieve tennis binnen de vereniging
  • opvangen en begeleiden van nieuwe leden
  • organiseren van tennisactiviteiten zoals de recreatieve toernooien, ter bevordering van de sociale en sportieve contacten binnen de vereniging

 

Activiteiten

  • Recreatieve toernooien voor alle leden, toernooien of andere activiteiten voor nieuwe leden.

 

De seizoenagenda

  • Wordt op de jaarlijkse ledenvergadering bekend gemaakt. Een overzicht waarop o.a. alle activiteiten, georganiseerd door de commissies, vermeld staan. Voor wat betreft de recreatie commissie bijvoorbeeld een onderlinge competitie voor beginners, gevorderden en “profs”: een recreatieve competitie. De leden van de RC zorgen per toerbeurt voor de coördinatie van zo’n toernooi. Voor algemene informatie over de RC kunt u altijd bellen naar de voorzitter. Wij hopen u hiermee enig inzicht te hebben gegeven over het reilen en zeilen van onze commissie en wensen iedereen een heel plezierige en sportieve tennistijd bij LTC Gendt toe.