Jaarvergadering

Onder deze menu-kopjes: Agenda, Notulen, Jaarverslag vindt u de verschillende items over de Algemene Ledenvergadering.