Algemeen

In geval van nood

In de hal van het clubgebouw is een defibrillator (AED) aanwezig. Achttien leden zijn voor de bediening van dit apparaat gecertificeerd.

 

Over de club

Naast betalen van contributie door de leden sturen we op cultuurvorming. Van hen die veel gebruik maken  van de accommodatie,wordt ook meer inzet verwacht op het vrijwilligersterrein. Liefst zo, dat ze hun eigen activiteit in stand houden.We willen elke inwoner van Gendt de mogelijkheid bieden om te tennissen. Een vereniging waar voorop staat dat de leden op prettige, ongedwongen en sportieve wijze hun sport kunnen beoefenen. Het is belangrijk dat ieder lid zich bij LTC Gendt thuis voelt. Jong en oud, van recreant tot tennisfanaat, voor iedereen moet er wat te doen zijn. 
Zo hoog mogelijk meedraaien in de nationale en regionale competities, ruimte voor tennistalent, potentiële spelers op niveau 3, 4 en 5 vanuit de jeugd voortbrengen, maar zeker ook net zo veel aandacht schenken aan kinderen, senioren en senioren+ die gewoon alleen voor het plezier tennissen.
Kortom voor alle maten van tennis en voor tennis met je maatjes

De volgende algemene doelstellingen vallen hier onder meer onder:  

  • het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;  het stimuleren van een band tussen haar leden; 
  • het maken van propaganda voor het tennisspel;  
  • het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil; 
  • het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie; 
  • het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;  de gebruiker betaalt.