Sponsorcommissie

Leden commissie

Theo Derksen
Herwin van den Berg
Wilbert Kregting
Patrick Derksen (Contactpersoon vanuit Bestuur)

 

Ambitie van de vereniging

Sponsoring is nu en in de toekomst onontbeerlijk voor de vereniging om leden goede faciliteiten en activiteiten niveau te kunnen blijven aanbieden. Een zeer groot gedeelte van de sponsorgelden vloeit naar de jeugd en de recreatieve tennisser. Zij kunnen tegen een acceptabele contributie lid van de vereniging zijn. Bovendien draagt de vereniging voor gemiddeld 40% bij in de trainingskosten van haar jeugdleden.